Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 Loop

Liên hệ

Phát hiện cháy là một yêu cầu quan trọng đối với các doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tại chỗ và giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp. Việc kết nối các đầu báo khói với hệ thống an toàn chữa cháy có địa chỉ tương tự của bạn cũng sẽ đảm bảo giảm báo động sai. Mobiak là nhà sản xuất thiết bị phòng cháy, chữa cháy hàng đầu và với dòng sản phẩm Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 Loop luôn cung cấp cho các doanh nghiệp các giải pháp hiện cháy tốt nhất hiện có. 

Thông tin sản phẩm
  • BSR-2104/ΜΑΡ là bảng phát hiện cháy có địa chỉ 2 vòng với khả năng mở rộng có thể nâng cấp bảng lên 8 vòng.
  • Tuân thủ phê duyệt LPCB, số vòng lặp tối đa được kết nối không vượt quá 4.
  • Các bảng được thiết kế và được xây dựng theo quy định EN54-2 và EN54-4.
  • Mỗi vòng lặp có thể chấp nhận tổng cộng tối đa 150 điểm, có thể là đơn vị đầu vào (máy dò, điểm gọi), thiết bị đầu ra và bộ cách ly đường truyền.
  • Để tuân thủ sự chấp thuận của LPCB, số lần tối đa máy dò và các điểm nhấn thủ công được kết nối với bảng điều khiển không vượt quá 512.