Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 Loop

Liên hệ

Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 Loop của thương hiệu Mobiak đại diện cho sự tiên tiến trong công nghệ báo cháy, được thiết kế để quản lý và giám sát hiệu quả các hệ thống báo cháy địa chỉ trong các tòa nhà, trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và các cơ sở vật chất khác với quy mô lớn.

Với khả năng kết nối lên đến 4 loop, sản phẩm này cung cấp sự linh hoạt cao và khả năng mở rộng, đảm bảo rằng mọi khu vực đều được giám sát chặt chẽ, từ đó tăng cường khả năng phòng cháy và cảnh báo sớm, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản.

Thông tin sản phẩm
  • Để tuân thủ phê duyệt LPCB, số vòng tối đa được kết nối không được vượt quá 4. Các bảng được thiết kế và
  • được xây dựng theo quy định EN54-2 và EN54-4.
  • Mỗi vòng lặp có thể chấp nhận tổng cộng tối đa 150 điểm, có thể là đơn vị đầu vào (máy dò, điểm gọi), thiết bị đầu ra và bộ cách ly đường truyền.
  • Để tuân thủ sự chấp thuận của LPCB, số lần cháy tối đa máy dò và các điểm nhấn thủ công được kết nối với bảng điều khiển không được vượt quá 512.