Trang thông tin tuyển nhân sự - Tuyển đại lý của PCCC Trần Gia

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Thiết bị Phòng cháy Chữa cháy

Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh khai thác thông tin thị trường về sản phẩm thiết bị PCCC, tư vấn bán hàng và cung cấp thiết bị PCCC.